left_image
banner
Toetsen

Twee maal per jaar nemen we bij alle leerlingen CITO toetsen af. Daarnaast worden leerlingen getoetst met de toetsen die horen bij onze methodes.De resultaten worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.

De leerlingen van groep 8 maken in de periode april/mei de Route 8 eindtoets op de computer.

right_image