left_image
banner
Sociale vaardigheid

Leerlingen die niet voldoende hebben aan de sociale vaardigheidslessen in de groep kunnen onder schooltijd extra sociale vaardigheidstraining (SOVA) krijgen. In deze lessen wordt aandacht besteed aan: opkomen voor jezelf, luisteren naar anderen tot leren inzicht te krijgen in eigen gedrag.

right_image