left_image
banner
Schooltijden/vakanties

De schooltijden zijn:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.40 tot 14.30 uur, de leerlingen van de groepen  Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 14.00 uur.
• woensdag: 8.40 tot 12.30 uur, de leerlingen van de groepen Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 12.30 uur.                                                                                                    
De schooldeur gaat 's morgens om 08.25 uur open. Wij stellen het op prijs als u uw kind kunt brengen en halen naar school.
‘s Morgens kunt u uw kind naar de groep brengen, ’s middags vragen wij u om buiten te wachten.

Vakantierooster:

Lesvrije dagen: 25 september 2017

Herfstvakantie: 23 tot en met 27 oktober 2017

Lesvrije dag: 13 november 2017

Lesvrije dag: 1 december 2017

Kerstvakantie: 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018

Lesvrije dagen: 5 februari 2018

Voorjaarsvakantie: 26 februari tot en met 2 maart 2018

Lesvrije dagen: 19 maart 2018

Goede vrijdag vrij: 30 maart 2018

Tweede Paasdag: 2 april 2018

Koningsdag vrij: 27 april 2018

Meivakantie: 30 april tot en met 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018

Lesvrije week: 18 juni tot en mei 22 juni 2018

Lesvrije dag: 20 juli 2018

Zomervakantie: 23 juli tot en met 31 augustus 2018

De vakanties vindt u naast andere vrije dagen ook terug op de kalender van onze website.

Wilt u voor uw kind buiten dit rooster verlof of vrij vragen? Zie het kopje ziekmelden en verlof vragen.

right_image