left_image
banner
Medicijnen

Op school hebben wij veel leerlingen die gebruik maken van medicijnen. De afspraken hierover staan in ons medicijn protocol. De leerkracht zal u hierover informeren als dat op uw kind van toepassing is.

right_image