left_image
banner
Logopedie

Alle leerlingen worden bij de start op school door de logopedist onderzocht op het gebied van taal, spraak en alles wat hiermee samenhangt. Als blijkt dat er logopedische problemen zijn, dan wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling  wordt onder schooltijd op school gegeven.

right_image